2021 MARS

5 mars

Windigo sjösätts efter drygt två veckor på land.

Nymålad och med ny bogpropeller samt servad motor.

mm