Nautisk utbildning

SARL Windigo har stor erfarenhet av intensivutbildningar ombord . Undervisningen för de nautiska utbildningarna sköts av erfaren och meriterad lärare som förstärker ordinarie besättning. Eleverna bor och studerar ombord och där intas även frukost och lunch. Varje dag blir det segling till nya ankringsplatser och marinor. Detta ger också värdefull praktisk erfarenhet i navigation och hantering av radar och AIS. Dagarna avslutas med trevlig samvaro ombord och gemensamma besök på lokala restauranger.

 

Anne_Jiflt_vid_rodretFörarintyg

Studier 2 dagar för 6 personer (3 nätter ombord)

Kursen inriktas på grundläggande kunskaper i navigation, säkerhet och sjövett. Ombord lär man sig också praktisk hantering av en segelbåt i olika situationer. Intyget ger ingen formell behörighet men fungerar i många länder som båtkörkort om man tänker hyra båt. Det viktigaste med utbildningen är att man genom kunskap och praktik kan känna sig mera säker på sjön.

 

Claes_Pallin

 

Kustskeppare

Studier 4 dagar för 6 deltagare (5 nätter ombord)

Här fördjupar vi kunskaperna i dag- och nattnavigation, säkerhet och sjövett för att kunna ta ett större ansvar ombord. Kustskepparintyget är obligatoriskt för förare av fritidsbåtar större än 12 x 4 meter och ger alltså en formell behörighet.

 

 

 

 

Fartygsbefäl 8

Studier_ombordStudier 6 dagar för 6 elever (7 nätter ombord)

Detta är den examen som i dag krävs när ett fartyg som är 6 meter eller längre används för yrkessjöfart, till exempel för kustnära transporter av upp till 12 passagerare. För examen krävs godkänd kunskapsnivå inom navigation, VHF, radarhanteringt, författningar, fartygs stabilitet, passagerarsäkerhet och brandteori. Före kursen måste deltagarna ha genomgått praktisk brandövning och hjärtlungräddning samt ha godkänt läkarintyg för sjöfolk.

Mera detaljerade upplysningar om kraven för de olika utbildningarna finns på Sjöfartsverkets hemsida, www.sjofartsverket.se.

Examen sker efter återkomst till Sverige.

För ytterligare upplysningar och offerter, kontakta Nils Ingvar Lundin - se under rubriken Kontakter.